Отклонения, лирически и прозаически
If Ever You Leave for a Moment, Evtim Evtimov
Ако ти си отидеш за миг, Евтим Евтимов
поезия
The sea loves only those who live, Hristo Fotev
Mорето само живите обича, Христо Фотев
поезия
The Imperative Mood, Marko Ganchev
Повелително наклонение, Марко Ганчев
поезия
Ода, Артър О'Шонеси
Ode, Arthur O’Shaughnessy
поезия
Имало веднъж в Морето на блажено осъзнаване, Шпонгъл
Once Upon the Sea of Blissful Awareness, Shpongle
поезия
Луд свят, Гари Джулс
Mad World, Gary Jules
поезия
If You Have Given, Emil Dimitrov
Ако си дал, Емил Димитров
поезия
Момче е!, Джеймс Джойс
Ecce Puer, James Joyce
поезия
Блага е Войната, Стивън Крейн
War is Kind, Steven Crane
поезия
Един човек рече на Вселената, Стивън Крейн
A Man Said to the Universe, Steven Crane
поезия
Един човек се страхуваше, Стивън Крейн
A Man Feared That, Steven Crane
поезия
Един разгневен бог, Стивън Крейн
A God in Wrath, Steven Crane
поезия
В пустинята, Стивън Крейн
In the Desert, Steven Crane
поезия
Видях един човек, Стивън Крейн
I Saw a Man, Steven Crane
поезия
Сонет 116, Уилиам Шекспир
Sonnet 116, William Shakespeare
поезия
Приспивна песен, Кристина Розети
The Wind Shall Lull Us Yet, Christina Rossetti
поезия
Мълчанието на любовта, Оскар Уайлд
Silentium Amoris, Oscar Wilde
поезия
Подобно на Адам във ранно утро, Уолт Уитман
As Adam Early in the Morning, Walt Whitman
поезия
Слуги шестима, Ръдиард Киплинг
Six Serving Men, Rudyard Kipling
поезия
Ако, Ръдиард Киплинг
If, Rudyard Kipling
поезия
Тинтърн Аби, Уилям Уърдсурт
Tintern Abbey, William Wordsworth
поезия
Спектакълът да продължи ще трябва, Фреди Меркюри
Show Must Go On, Freddie Mercury
поезия
Confession, Mihail Belchev
Изповед (Ще продължавам да пея), Михаил Белчев
поезия
One Bulgarian Rose, Pasha Hristova
Една българска роза, Паша Христова
поезия
Livin' in the Capital, Rumanetsa and Enchev
Столичанин, Румънеца и Енчев
поезия
Something Not Typical, Ivana
Нещо нетипично, Ивана
поезия
The Star, Upsurt
Звездата, Ъпсурт
поезия
Grief and Its Creeping Steps, Alexander Gerov
Покруса, Александър Геров
поезия
The kind words, Alexander Gerov
Добрите думи, Александър Геров
поезия
A Story, Damyan Damyanov
Приказка, Дамян Дамянов
поезия
A River, Velichko Enev
Река, Величко Енев
поезия
Something More, Velichko Enev
И още нещо, Величко Енев
поезия
The Rock, Velichko Enev
Скалата, Величко Енев
поезия
A Thorn-Crown, Velichko Enev
Очаква те венеца трънен, Величко Енев
поезия
And the Cosmos, Velichko Enev
И космосът е циферблат, Величко Енев
поезия
Inside the Footprint, Velichko Enev
В застиналата стъпка на..., Величко Енев
поезия
Movement, Velichko Enev
Движение, Величко Енев
поезия
You Could Build a Road, Velichko Enev
И вместо път да построиш, Величко Енев
поезия
The Sea, Velichko Enev
Морето, Величко Енев
поезия
Without Rehearsal, Velichko Enev
Живота си живеем без да репетираме, Величко Енев
поезия
Many Never Understand You, Velichko Enev
Не си понятен на мнозина, Величко Енев
поезия
We, Velichko Enev
Ние, Величко Енев
поезия
Way Out, Velichko Enev
Изход, Величко Енев
поезия
The Loner, Boris Hristov
Самотният човек, Борис Христов
поезия
Evening Trumpet, Boris Hristov
Вечерен тромпет, Борис Христов
поезия
The Wall, Boris Hristov
Стената, Борис Христов
поезия
A Biblical Motif, Boris Hristov
Библейски мотив, Борис Христов
поезия
Lamenting the Poet, Boris Hristov
Жалба за поета, Борис Христов
поезия