Отклонения, лирически и прозаически
Яйцето, Анди Уиър
The Egg, Andy Weir
проза
Книга на Тома Съперника, Тома Съперникът
The Book of Thomas the Contender, Thomas the Contender
проза
Of Man, Kurt Tucholsky
За Човека, Курт Тухолски
проза
This Pretty Land of Bulgaria, Angel Karaliychev
Българска Земя Хубава, Ангел Каралийчев
проза
Апокриф на Яков, Апостол Яков
The Apocryphon of James, St James the Apostle
проза
Евангелие на Тома, Апостол Тома
The Gospel of Thomas, Thomas the Apostle
проза
Вестник "Дейли Телеграф", Уолтър Милър
The Daily Telegraph, Walter Miller
проза
Стоя си и си гладя, Тили Олсен
I Stand Here Ironing, Tillie Olsen
проза
Катсимбалис 2 (откъс от "Колосът от Маруси"), Хенри Милър
Katsimbalis 2 (excerpt from The Colossus of Maroussi), Henry Miller
проза
Катсимбалис (откъс от "Колосът от Маруси"), Хенри Милър
Katsimbalis (excerpt from The Colossus of Maroussi), Henry Miller
проза
Теодор Стефанидис (откъс от "Колосът от Маруси"), Хенри Милър
Theodor Stephanidis (excerpt from The Colossus of Maroussi), Henry Miller
проза
Напред-назад из Китай, Хенри Милър
Walking Up and Down in China, Henry Miller
проза
Четиринадесети квартал, Хенри Милър
14th Ward, Henry Miller
проза
Третият или четвъртият ден на пролетта, Хенри Милър
The 3rd or 4th day of Spring, Henry Miller
проза
Събота следобед, Хенри Милър
A Saturday Afternoon, Henry Miller
проза
Ангелът е моят воден знак, Хенри Милър
The Angel Is My Watermark, Henry Miller
проза
Дададжи: Великият творец, Хенри Милър
DADAJI, Henry Miller
проза
Епидаврос (откъс от "Колосът от Маруси"), Хенри Милър
Epidaurus (excerpt from The Colossus of Maroussi), Henry Miller
проза
Литературата: една несбъдната мечта, Хенри Милър
Literature as a Dead Duck, Henry Miller
проза
Джабърхорл Кронщад, Хенри Милър
Jabberwhorl Cronstadt, Henry Miller
проза