Отклонения, лирически и прозаически
Нибиру и Краят, 18 April 2010

Две слънца в небето. Крилато небесно тяло в сянката на слънцето. Изрязана част от небето в Google Sky (координати: 5h 53m 52s - 6 10' 55''). Загадъчни обекти с големината на планета в пряка близост до слънцето. Зачестяващи природни бедствия от много голям мащаб.

Каква е връзката между всичко това? Откриваме я в митологията на Шумер и почти всички други древни култури. Загадъчната планета Нибиру, обикаляща в орбита, обратна на останалите познати планети, която при всяко свое преминаване причинява епични бедствия с мащаб, способен да сложи край на една и даде начало на друга цивилизация.

Всички знаем за Календара на маите, според който не ни остава много до края на статуквото на нещата такива, каквито ги познаване – той свършва на 21 декември 2010 г. Но какво означава „край” на един календар? Можем да отговорим или линейно, или циклично.

Линейното възприятие на календара – имащ начало и край - е наложено вследствие на юдейското виждане за съществуванието като прогресивно, което господства в момента в т.нар. „цивилизован свят”. Началото е Сътворението, а краят е Съдният ден или Апокалипсисът. То дава основата и на бинарното отношение грях – изкупление, защото юдейската религия е първата, която приема, че човек е изначално грешен и в неговото бъдеще се намира момент, в който той може да постигне изкупление.

Цикличното възприятие на календара е това как човекът е разбирал времето преди появата на юдеизма. Разбира се, и днес много култури и религии възприемат действителността през шаблона на повторяемостта. Тук времето не тече линейно, а извършва кръгово движение. Времето се измерва, но не се натрупва линейно, т.е. интервалите от време образуват цикли, чието начало е техния край. Характерно тук е, че човек има възможност да живее без грях, единен живот, който не е разделян и потискан от мисълта за смъртта и отвъдното.

Оттук можем да разгледаме Календара на маите като линеен инструмент за измерване на времето: краят на тринайсетия бактун – 13.0.0.0.0 – може да означава край на календара, т.е. край и на тези, които го използват. Възприетото приравняване на датата 13.0.0.0.0 според Григорианския календар е на 21 декември 2012, зимното слънцестоене.

Или можем да го разглеждаме като кръг, чийто крайна дата е просто денят преди да започне нов голям цикъл – от още 13 бактуна. Тук можем да говорим за етапи или нива в израстването на човечеството, като едно разпространено виждане е, че от тази дата ще започне нова, шеста Епоха на Съзнанието.

Дали ще приемем единия или другия начин за разбиране на времето ще има значение при оценяването влиянието на планетата Нибиру, която според немалка група от хора вече може да се наблюдава в небето над нас.

Аз лично не съм я виждал тази планета. Това означава, че аз само мога да имам мнение по въпроса с автентичността и значението на видените снимки и видеоклипове.

Ако ви интересува моето мнение, то е следното: Нибиру, планетата, присъстваща в митологиите, чийто образ е претворяван в редица изображения и символи, е реалност. Мисля, че голяма част от материалите, които могат да се намерят в интернет са истински и че те показват някакво небесно тяло, което не присъства в традиционното ни разбиране за Слънчевата система. И това небесно тяло поразително прилича на начина, по който е било изобразявано в различни религии и култури – крилата планета, крилата огнена птица, огнен кръст в небето и тъй нататък.

Мисля, че напоследък природните бедствия са зачестили, а мащабът на разрушенията им става все по-голям. Смятам, че обяснението за това е приближаването на огромно небесно тяло – предполага се, че Нибиру е 5-7 пъти по-голяма от Земята. Всеки астрофизик би се съгласил – близостта на небесните тела причинява магнитни и геоложки промени и катаклизми със сила, пропорционална на големината им.

Има немалко статии и клипове, които описват подробно какво ще се случи и на какви фази ще протече „срещата” на Земята с Нибиру. Смята се, че неизбежно 90% от населението на планетата, както и всички други форми на живот, ще загинат. Други материали пък ще ви покажат различни тайни подземни бази, изграждани от (всички/много?) правителства, в които ще бъдат спасени малцината – разбира се нечестно – избрани „важни” хора.

Аз виждам пряката логична връзка между смъртта на 90% от човечеството и започването на Нова Ера на Съзнанието. Ами, огледайте се – какво виждате? Homo Sapiens на върха на разумното си развитие?

PS. Можете също така да видите и клипа, който качих в YouTube на други две странни явления в небето, http://www.youtube.com/watch?v=OJGaAOJRcNA .