Отклонения, лирически и прозаически
Новият световен ред, 25 June 2010

Идеята за нов световен ред (New World Order) е една от широко-циркулиращите сред инакомислещите по света. В интернет ще намерите хиляди сайтове, а в You Tube ще видите хиляди клипове, коментиращи заплахата от Нов световен ред, който ще настъпи скоро, преди 2012 г.

Този нов световен ред няма да дойде - той вече е тук. От известно време насам. Посочете една държава по света, която може напълно самостоятелно да вземе някакво решение от национална (или дори регионална) значимост, без то да е скрутинизирано от външни политически сили. Няма такава, нито дори Иран и Северна Корея, макар много да им се ще. Но и те eventually ще паднат сломени под силата на парите.

Все още не е обявен официално. Все още си мислим, че имаме свободи, макар тези наши свободи отдавна да са се превърнали в едно оркестрирано шаблонно поведение на стимули и наказания. Желаното, позволеното и непозволеното се събират в една система на морал, включваща социални и лични, религиозни и синдикални предписания, чието следване и съблюдаване се контролира от специални органи.

Тази система е пуснала пипалата си навсякъде и има достъп до всичко. Интернет вече също не е свободен, а казаното от теб никога не може да остане тайна.

Наскоро в раздела Notifications (Уведомления) на Скайп получих съобщение от Фейсбук, че мой приятел бил организирал еди-каква си група. Може би сте чули, че неотдавна Yahoo и Facebook обединиха системите си на ниво потребителски бази данни, за да може да бъде постигната лесна свързаност между социалните мрежи. А дали забелязахте неусетния преход на сливането на базата данни на You Tube с тази на Google? Аз лично не - просто един ден съобщението "Регистрирайте се, за да получите еди-какви-си екстри" се замени с "Влезте със своя Гугъл акаунт". След това със същия този акаунт влязох във Фейсбук, без специална регистрация.

И какво от това?

Като преводач съм получавал поръчки за превод на чат сесии на чужд език за ползване от чужди разузнавателни служби. ... Такова.

В поне дузина свои изявления висши световни ръководители като Обама (и Буш, и Клинтън преди него), Тони Блеър и Гордън Браун, Саркози и китайски и японски лидери призовават към създаването / идването на Нов световен ред, който да реши проблемите и потуши кризите, и да даде на човечеството по-качествен живот. Същите, но и придружени от председателя на ООН, редица финансови министри и важни банкери призовават за въвеждането на нова световна парична единица колкото се може по-скоро.

Твърди се, че сме на прага на втората част на световната икономическа криза. Докато първата част бе на банковите системи и дисциплината в тях - и тяхната връзка с дълговете и платежоспособността както на отделния човек, така и на държавата като организация - то втората част е тази на парите като инструмент за уреждане на социалните ни взаимоотношения.

Парите сега, в наши дни, нямат стойност. Те са едни шарени хартийки с цифри на тях, чиято стойност ние приемаме на доверие. Всъщност голяма част от тях не са дори и това, а са единствено байтове информация, прехвърляни от един компютър на друг. Тези пари не са пари в истинския им смисъл, защото те имат стойност и смисъл само дотогава, докогато хората продължават да си мислят, че това е така.

Ако утре една голяма част от хората кажат, че не искат тези хартийки срещу своята стока, а искат нещо осезаемо и стойностно, то тогава колкото и от тези хартийки (или цифри в банкова сметка) да имате, вие пак няма да можете да си вземете един хляб например.

Това разбира се няма да се случи изведнъж - то се случва на стъпки, на етапи, постепенно, почти неусетно. Цените се вдигат постоянно. Ако сте късметлии, то парите, които печелите, се увеличават малко, но обикновено по-малко от увеличението на цените. Буржоазната класа на новобогаташите на световно равнище бива превръщана в кредито-зависима прослойка, явяваща се двигател на системата на консуматорското общество.

В употреба по света в момента има трилиони долари, евро, юани и франкове, и какви ли още не валути - натрупани в сметки или прехвърляни "с чувалите" между банките. Паричните обороти по електронен път, такива, които никога не приемат материална форма, надвишават транзакциите, извършени с истински банкноти хилядократно, ако не и повече. Количествата виртуални пари надхвърлят значително количествата, намиращи се в обращение. В нито един момент не могат всички хора/организации да имат в брой всичките пари, които притежават към произволен момент.

Тук идва новата световна парична единица. Когато въздушната кула на несъществуващите хартийки повлече надолу крехката постройка на наличните късчета хартия и парите - банкнотите - почнат стремглаво да губят от своята стойност, тогава световните лидери ще излязат със спасителен план. Новата парична единица ще бъде силна и гарантирана от активите на най-големите правителства и финансови институции (доколкото те имат такива, разбира се). Тези нови пари ще донесат едно привидно спокойствие, един несбъднат шанс мътните води на реката да се избистрят. А през това време пипалцата на Новия световен ред ще оплетат всичко и всички още по-здраво.

И после ще дойдат вогоните. Имате ли хавлия под ръка?