Diversions, Lyrical and Prozaiic
Излезе от печат учебникът ми "Специализирани преводачески инструменти", 22.05.2019

Удоволствие за мен е да съобщя, че от печат излезе първият ми учебник – ръководство за самообучение – "Специализирани преводачески инструменти".

Текст от подобен тип излиза на български език за пръв път.

В преводаческата си работа аз използвам преводачески софтуер от 2006 г. През 2009 г. предложих въвеждане изучаването на такъв предмет в катедра "Англицистика и американистика" на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", на която по него време все още не бях член. Идеята ми тогава не бе възприета, но две години по-късно, когато се присъединих към катедрата, такъв предмет вече се беше появил, но само за изучаващите "Английска филология". По мое настояване, при промяна на учебните планове през 2013 г. предметът бе въведен и за специалностите от групата "Приложна лингвистика" и излезе в програмата от 2015 г.

Първата си статия, обсъждаща същността на преводаческите инструменти и голямата нужда от въвеждането на такъв предмет, публикувах през 2011 г. в сборник на ВТУ. Можете да я прочетете, като кликнете тук. А сега желаещите да разширят преводаческите си умения и компетенции до нивото на тези, които са задължителни "на Запад", могат да направят това, като закупят "Специализирани преводачески инструменти".

Понастоящем това можете да направите от "Книжен пазар", като кликнете тук. Изданието трябва скоро да бъде налично и във веригата книжарници "Хеликон", както и в някои други вериги (и списъкът ще бъде допълнен).