Отклонения, лирически и прозаически
Drugs and the meaning of life
Sam Harris
Дрогите и смисълът на живота
Сам Харис
Превода на есето на Сам Харис "Дрогите и смисълът на живота", публикувано през 2003 г., можете да прочетете в "Литернет", като кликнете следната връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm Виж още...
Remix to Recycle: An “Environmentalist” Approach to Reusing Works Research

An essay I wrote back in 2014, as I learned that remixes and interpolations would now be allowed to compete in all categories in the Grammy Awards. Six years later, I reworked it almost completely to become an academic paper, also adding new examples and new developments.

Remix to Recycle: An “Environmentalist” Approach to Reusing Works is...

Виж още...

Позволи ми Трески

Позволи ми да те обичам!
Жарава огнена
                       е под нозете...

Виж още...

Излезе от печат учебникът ми "Специализирани преводачески инструменти" 22.05.2019

Удоволствие за мен е да съобщя, че от печат излезе първият ми учебник – ръководство за самообучение – "Специализирани преводачески инструменти".

Текст от подобен тип излиза на български език за пръв път.

В преводаческата си работа аз използвам преводачески софтуер от 2006 г. През 2009 г. предложих въвеждане изучаването на такъв предмет в катедра "Англицистика...

Виж още...