Отклонения, лирически и прозаически
Drugs and the meaning of life
Sam Harris
Дрогите и смисълът на живота
Сам Харис
Превода на есето на Сам Харис "Дрогите и смисълът на живота", публикувано през 2003 г., можете да прочетете в "Литернет", като кликнете следната връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm Виж още...
Remix to Recycle: An “Environmentalist” Approach to Reusing Works Research

An essay I wrote back in 2014, as I learned that remixes and interpolations would now be allowed to compete in all categories in the Grammy Awards. Six years later, I reworked it almost completely to become an academic paper, also adding new examples and new developments.

Remix to Recycle: An “Environmentalist” Approach to Reusing Works is...

Виж още...

Attemptation eXtrakts

I often find myself in wonder
what would it feel like, going under
to reach the depths of thy brown eyes, that, so enchanting, hide so much surprise,
for they do have that thrill of...

Виж още...

Излезе от печат учебникът ми "Специализирани преводачески инструменти" 22.05.2019

Удоволствие за мен е да съобщя, че от печат излезе първият ми учебник – ръководство за самообучение – "Специализирани преводачески инструменти".

Текст от подобен тип излиза на български език за пръв път.

В преводаческата си работа аз използвам преводачески софтуер от 2006 г. През 2009 г. предложих въвеждане изучаването на такъв предмет в катедра "Англицистика...

Виж още...