Отклонения, лирически и прозаически
eXtrakts
Floaters - Finders

Floaters - Finders;
However reminiscent,
I shall abide.
Versatile losses -
incomplete ravaged
ravishing impressions

to last you the night.
Floaters - Finders.