Отклонения, лирически и прозаически
Трески
Заради себе си

Обичам те,
                заради себе си,
заради блясъка в
                          очите си
и устрема на дните си.
Заради
          очакването
и страшната болка
                             след него.
Заради утрото,
в което се събуждам
                             повече твоя.
Това дописва
                    моето съвършенство
и аз чрез теб живея,
но вече
          Съвсем като жена.

(26.07.1989)