Отклонения, лирически и прозаически
Трески
Анамнеза

По хребета на моето съзряване
Цъфтят акации...
Пчели събират млад мед
И плодоносни са годините.
Безупречно работят сетивата ми.
Не са задръстени от сажди
Филтрите на съвестта ми.
Земята все така е огън под нозете ми,
И все така 
               косите ми обичат вятъра.
Със криво огледало
Предателски ръце ми правят зайче,
Но слънцето се спира на челото ми
И под нозете ми пръстта набъбва.
Полу-щастливите,
Полу-нещастните,
Полу-човеците
Са тръгнали да залесяват
В гората на съмнението...
След време ще цъфтят акации.

1989