Отклонения, лирически и прозаически
Трески
Утре

Толкова те обичам!
А не мога да ти го кажа.
Не ме е страх!
Не!
Утре светът,
който днес ме отрича
ще сметне 
                това
за героизъм.
Тогава всичко отричащи,
ще горят на клада,
А аз -
        Ще бъда победител!