Отклонения, лирически и прозаически
Трески
Пепел

Мечтите ни
                 отдавна са илюзии.
Желанията - страх.
Мълчанието - самота.
От мястото,
                 където са иконите
сега ни гледа Юда
                 и ни се присмива.
Христос
                отдавна е възкръснал.
А ние още ровим
                в пепелта
на старото предателство.
От въглена
                едва ли ще запалим огън,
Но ако го докоснем
                ще ни заболи!
Тогава?
Да хвърлим още пепел!

(09.05.1989)