Отклонения, лирически и прозаически
Трески
Обичам

Да тичам срещу вятъра
                            обичам

и да усещам натиска
върху гърдите си.
                           Обичам
борбите и въстанията.
                           Не се страхувам
от погромите 
и от кланетата
                           след тях...
Не съм загубила доверие
в амнистията приживе
и още струва ми се млада съм,
за да съм номер
в списъка на ветераните.
За мен започва нова битка
и знам, дори да я загубя
във нея моя син
                           ще се кълне
като в светиня.