Отклонения, лирически и прозаически
Трески
Мисля за теб

Мисля за теб…
и това е 
           по-важно от всичко.
По-важно от безкрaйните лутаници
на онова,
което наричаме любов,
по-силно от мъката,
с която помним раздялата
и по-велико от страстта,
която ни кара
                    да забравяме.
Мисля за теб…
Това е едно дълго
                     и прекрасно пътуване
в очакване
              на нещо единствено.