Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Цивилизацията
Градете!

Градете!
Градете основи,
Структури, схеми,
Правила и понятия -
Във тях оковете
Своя жалък живот.
Градете!
Защото усещате,
Че ако нямате тях,
Празнотата във вас
Ще е видима.
Аз не ги ща -
Вашите мънички
Празнини, стегнати в рамка.
Аз съм никой
И никой ще бъда
И ще бъда свидетел
На тъжното рухване
На ваш’ те градежи.

Единствено нищото остава завинаги.