Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Цивилизацията
Непотребни стихове

Непотребни стихове
Пише всеки от нас.
Ненужни открития
Прави всеки Колумб.
Невъзможни мечти
Разперват наш’те криле.
Непростими дела
Прощаваме винаги ние.
Защото сме се научили
Да понасяме себе си.