Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Цивилизацията
Пишем стихове безброй

Пишем стихове безброй,

В търсене на любовта.
Пишем стихове безброй,
В познаване на любовта.
Пишем стихове безброй,
В смиряване на любовта.
Пишем стихове безброй,
За да забравим любовта.
Пишем стихове безброй,
Защото вечно я желаем.