Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Цивилизацията
Зов

Мъртвото вълнение
На поетичната вселена,
Тлее вътре в мен.

Дори и стиховете,
Родили се от морската му пяна
Простенват гласно

В песента си те нашепват:
"Ела, ела при мен и ме спаси
от мъртвото вълнение
на поетичната вселена,
която тлее вътре в мен…"