Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
Дадох ти каквото имам

Дадох ти каквото имам.
Какво да ти дам сега?
Сега нямам нищо.
Не мога да ти дам нищото.
Трябва сама да го намериш.