Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
МОЛИТВА

Събуждам се.
Отварям очи и виждам твоето тяло до мен.
Поемам си дъх и усещам
Как твоят дъх изпълва моята стая.
Чувствам твоята ръка, която в съня
Е прегърнала моето тяло.
Докосвам косите, които, подобно на пламък,
Огряват твоето спящо лице.
Усмихвам се и благодаря,
Че съм се събудил.