Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
ПЕСЕН

Нека да запея песен -
В ритъма й полети
И танцувай диво, волно -
Нека и косите ти танцуват,
Нека пеят твоите очи.
А после
Изтощена, задъхана, трептяща
Отпусни се в моите ръце -
Песен нова ще подхвана -
В ритъма й потъни.