Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
EQUI LIBRIS

Къде си сега?
За да потърся отново мъдростта.
Доволна ли си
От равновесието,
в което няма везни?
Аз съм до прозореца
и желая очакването
да мине по моята улица.
Къде си сега?
За да превъзмогна
отсъствието на липсата.
Вече не зная
дали те чакам
или просто стоя.
Все по-често мълча
и разбирам,
а толкова много са нещата,
в които няма очакване.