Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
ПОРНО

Гледам порно
заради смисъла –
той е дълбоко човешки.
Дълбочината,

на която се правят човеци.
Може би, ако търсиш
смисъл.
Може би ще го намериш –
и в ерекцията и в
лепкавата течност на възбудата.
Ако не гледаш порно,
поне прави порно –
защото си човек,
а това е човешко.
Неприлично ли е
да бъдеш себе си
или е само вулгарно?