Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
Слабост

Ти си моята слабост
Накара ме да искам да съм силен.
А после поисках да пиша -
За себе си, за теб и за света -
Ти си моята мастилница.

Изплаших се от твоите очи,
Които ме поглъщаха -
Поисках да видя в моите очи -
Отрих
Човека,
Животното
И бога.
И поета -

Ти си моето огледало.
Разтрих очи -
Погледнах отново -
И теб там видях.
Страх ме обзе -
Ти си моята слабост.