Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
Потърсих

Потърсих
И между твоите крака
Аз себе си открих.
Сега, когато знам
Кой,
Къде
И защо
Съм
АЗ,
Отново ще потърся,
Там, между бедрата,
Оковите на твоята душа.