Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Жената
Смях

Днес се засмях -
Ти не беше казала нищо смешно,
Но аз аз се засмях.
Днес аз видях
Несъществуващи думи и мигове,
Но аз ги видях.
Днес помечтах
За нови мечти и безкрайност,
Но си отидох -
Имам нужда от себе си…