Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Духът ти

Духът ти,
Ако не е странствал в търсене на дом,
Ти дом не ще да имаш някога в света.
Духa си,
Ако си не следвал в странствата му блудни,
Не ще си никога пристигал у дома.

Ако не си се губил,
Няма да откриваш.
Ако не си умирал всеки миг,
Животът няма да се ражда в теб.