Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Kнигите, които пиша

Не мисля, че ще променя света
Със книгите, които пиша
Целта една-едничка е
На всяка следваща творба –
Да срещне друга мисъл
И с нея да говори
Как не ще да промени света,
А иска просто да поспори,
Да обезсмисли мисълта
И да живее вътре в него.