Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
КРЪГОВРАТ

Таз земя - колко кръв е попила
Таз земя - що деца е родила
Таз земя - колко песни е пяла
Таз земя - що души е прибрала.

Те - просто част са от нея
Те - те са нейната сила
Те - те са нашата радост
Те - те са нейната младост.