Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
КРЪГОВРАТ

Таз земя – колко кръв е попила
Таз земя – що деца е родила
Таз земя – колко песни е пяла
Таз земя – що души е прибрала.

Те – просто част са от нея
Те – те са нейната сила
Те – те са нашата радост
Те – те са нейната младост.