Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Mного пъти

Ще трябва много пъти
пътя пред себе си да преметеш –
сам –
преди да те посрещнат със цветя.
Ще трябва
                  себе си
сам
              да посрещаш
                   много пъти
пътя да преметеш –
от цветя.