Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Няма нищо за писане вече

Няма нищо за писане вече –
всички теми пребродих във стих
всички чувства заключих във думи,
всички Аз-ове дарих със живот.

Няма нищо за писане вече.

Оставам лице в лице със живота.