Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Повярвайте!

Познанието скрито е в съмнението,
зная,
но да повярвате –
това ви призовавам.

Ще се раждате,
когато ви убиват.