Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Път различен

Аз вървя по път различен –
всяка моя стъпка е епоха;
но големите ми крачки
сърцето карат да препуска,
а очите да смъдят.

Аз вървя по път различен –
но къде ли ще ме отведе?
Питам се, докато бродя
през стихове и векове.

Аз вървя по път различен –
сякаш всички пътища в едно
във мен се сливат,
за да стъпвам леко по земята.

Аз вървя по път различен –
мнозина други са минавали по него,
но аз, страхувам се, ще стигна.