Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Сливане

Да съединиш разум и чувства
И да престанеш от едното да бягаш,
Търсещ спасение в другото.
(Защото всяко без всяко е болка.)
Да събереш вселена и мисъл
И да спреш да отричаш едното,
За да овладееш и двете.