Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Светът е винаги все същия

Светът е винаги все същия-
и въпреки безбройните поети,
които все за него жалят
и за погубените чувства,
и липсата на разум.

Светът е винаги все същия-
макар да благославяме,
отричаме
и примиряваме.

Светът е винаги все същия-
неадекватен,
не достатъчно живеещ
и с непреклонна хватка,
която ражда ни -
за да рушим с живеене.