Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Вселената
Дзен

Ще узрее надеждата
И вярата ще се роди от нея,
А двете заедно,
Когато си отидат,
Ще отключат любовта.