Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
СРЕЩА

Отбихме се на гости при суровата действителност.
Разтворихме широко нейните крака.
Надникнахме с експертен поглед
И обсъдихме видяното на близкото кафе.
Решихме, че единственият начин
Да се роди дете след тази среща
Е да изнасилим ний суровата действителност.