Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Надникнах вътре

Надникнах вътре във душата си -

Разглеждах, докосвах, подреждах.
Огледах и своята външност -
Разглеждах, докосвах, подреждах.
Харесах видяното -
Защото ми харесваше
Или защото го търпях.

Естественото продължение на всичко
Беше да пиша за това.