Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Застрелваме се

Застрелваме се
С вдъхновения,
Написани на лист хартия.
Ядрени трусове
Ще ви разтърсят
И ще облъчат,
Докато ние
Ядеме маслини.