Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Hа живота тайнството

Във опитите си измъчени
да разбереш живота си
ти го описваш, обясняваш
в понятия, причини и последствия.

И непрестанно луташ се
във лабиринтите заплетени
на категории и етикети,
които ти помагат да запомниш.
Защото, казваш, че като запомниш
всичко видяно, описано и обяснено,
ще съумееш някой ден - тъй вярваш -
да овладееш на живота тайнството