Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Zа вдъхновението

Една от тръбите
На моята мисъл
Се спука.

И шурнаха
Тонове дни и звезди,
И сентенции златни,
И дози големи от
Тетрахидроканабиол.

С последни усилия
Закърпих тръбата
Със изречения
Няколко страници
И много задрасквания.

Докато си почивах,
Надрасках поема,
Постмодернистична,
Във възхвала на тази творба.