Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Втора сричка

Втора сричка от романа
ще отпечатам
върху три хиляди листа
и ще ги пръсна
подобно на позиви -

нали и уличните чистачи
трябва да имат работа...