Отклонения, лирически и прозаически
Аз и Цивилизацията
Мълчание

"Светът е жесток,"
Констатирах след дълго мълчание
И се огледах замислен.
Спрях поглед за миг или два
Върху хората в него,
Домовете им,
Удоволствията и бедите,
Върху тяхната вяра
И техните лъжи,
И всичко, което
Те,
Търсейки, не бяха открили.

"Светът е жесток,"
Повторих след дълго мълчание
И попитах:
"Нима това е светът?"