Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Аз

Аз
принасям себе си
в жертва,
коленичил пред олтара
на себе си.
Аз съм верен поклонник.