Diversions, Lyrical and Prozaiic
По-етична дъскорезница
Смях

Вървя по улиците
И се смея
На хората,
Които,
Уплашени от живота,
Му се смеят.