Отклонения, лирически и прозаически
По-етична дъскорезница
Толкова сме много смъртни

Толкова сме много смъртни,
Че дори животът ни убива.
И във стремежа си да оцелеем
Далече бягаме от него...

... но рано или късно
той ни застига,
изпълва и прелива,
и едва усетили го
в пълната му красота
от него си отиваме,
подобно съдове за еднократна употреба.