Diversions, Lyrical and Prozaiic
Research
Новата културна парадигма: затваряне Скобата на Гутенберг

Статията е публикувана в бр. 3 (136) от 6.03.2011 г. на електронното списание Liternet.


Текстът и знанията за боравенето с текст претърпяват значителни промени в последното хилядолетие и дори в момента се намират в период на динамична трансформация, в който се оформя нов ред в езика и в културата, и съответно нова грамотност.

Еволюцията на езика може да бъде разделена на четири основни етапа - пред-графичен, ръчно-графичен, аналоговo-графичен и цифровo-графичен. Всеки от тези етапи настъпва с въвеждането в езика на важна новост - азбуката (или пиктограмите), печатната преса и цифровия код, които можем да определим като текст, печатен текст и цифров текст. С тези нововъведения идват и новите умения, които се изискват за правилното и пълноценно използване на съвкупността от умения за употреба на езика, познати ни като "грамотност".

Виж пълния текст тук: http://liternet.bg/publish3/sdstefanov/skobata-na-gutenberg.htm