Отклонения, лирически и прозаически
A Man Said to the Universe Един човек рече на Вселената
Steven Crane Стивън Крейн

Един човек рече на Вселената:
"Господине, аз съществувам!"
"Добре,"отвърна му Вселената,
"но това не ме кара
да ти се чувствамзадължена."

[1894]