Отклонения, лирически и прозаически
A Man Feared That Един човек се страхуваше
Steven Crane Стивън Крейн

Един човек се страхуваше, че може да открие убиец;
А друг, че може данамери жертва.
Единият от тях беше по-умен отдругия.


[1894]