Отклонения, лирически и прозаически
A God in Wrath Един разгневен бог
Steven Crane Стивън Крейн

Един разгневен бог
биеше един човек;
удряше го силно
съсгръмотевичен замах,
който ехтеше по цялата земя.
Всички хора сесъбраха.
Човекът викаше и се съпротивляваше,
и хапеше в полуда краката набога.
А хората казваха:
"О, колко зъл човек!"
и "О, какъв могъщ бог!"

[1894]