Отклонения, лирически и прозаически
In the Desert В пустинята
Steven Crane Стивън Крейн

В пустинята
видях аз голо, озверяло същество,
което, клечейки наземята,
държеше сърцето си в ръце
и го ядеше.
Рекох му: "Хубаво ли е,приятелю?"
"Горчиво е, горчиво" отговори той,
"но го харесвам,
защото егорчиво
и защото е моето сърце."

[1894]